Penyebab Mata Minus . Perlu diketuhi bahawaa Penyebab utama dari mata minus adalah kelengkungan kornea yang cendrung  lebih pendek dan sumbu bola mata cendrung terlalu panjang. Dua hal